CHẤT TRÁM KHE ĐÀN HỒI BESTSEAL PS410

1.210.000,0

Khối lượng riêng: 1.75± 0.05 kg/lít (25oC)
Định mức: 1.75 kg/lít.
Hãng sản xuất: BESTMIX – Việt Nam

<

<