SOUDASEAL 212CS KEO TRÁM KHE SOUDAL

121.000,0

Sử dụng: Trám khe gốc polymer

Xuất xứ: Soudal – Bỉ

Đóng gói: Xúc xích 600ml dùng kèm với súng bắn keo

2

2