MATIT CHÈN KHE CHUNGPING SEALANT | BITUM THI CÔNG NGUỘI

1.430.000,0

Sử dụng: Thi công trám khe, chèn kho co giãn, khe nhiệt

Đóng gói: Thùng 23 kg

Định mức: 1.200kg /m3

<

<