Vữa rót không co ngót là loại vữa trộn sẵn có đặc tính tự san phẳng, không co ngót và cường độ cao. Vữa được chế tạo trên nền xi măng kết hợp phụ gia khoáng hoá và phụ gia nở.
Phạm vi sử dụng:
+ Neo thiết bị, máy vào móng;
+ Neo chân cột đúc sẵn;
+ Neo các gối cầu;
+ Phục vụ gia cố và sửa chữa bê tông và bê tông cốt thép.

140.000 / bao 25 kg
200.000 / bao 25 kg
450.000 / bao 25 kg
137.500 / bao 25 kg
Gọi ngay