Vữa sửa chữa bê tông là vữa trộn sẵn chỉ việc thêm nước vào thi công. Có nhiều loại vữa sửa chữa đáp ứng được các nhu cầu sửa chữa cải tạo bê tông hư hỏng
– Sửa chữa bề mặt bê tông
– Sửa chữa nứt bê tông
– Sửa chữa bê tông bị bọng rỗ tổ ong
– Và nhiều loại khác

Gọi ngay