BESTGROUT CE775 | VỮA RÓT KHÔNG CO NGÓT, CƯỜNG ĐỘ CAO, GỐC XI MĂNG

Đóng gói: 25kg/bao
Định mức sử dụng: 1.9 kg/lít. Cần 76 bao cho 1m3 vữa
Hãng sản xuất: BESTMIX – Việt Nam

<

<