375.000 / bao 25 kg
339.000 / bình (sử dụng cho 1200 đinh)
5.160.000 / hộp 750 cái
360.000 / tuýp 390 ml
500.000 / tuýp 500 ml
470.000 /tuýp 500 ml
550.000 / tuýp 500 ml
16.000 / tuýp 590 ml
750.000/ thùng 5kg
1.200.000 / thùng 20 kg
93.000 / ống
1.000.000 /cái
1.500.000 / cái
Gọi ngay